Конфигуриране на нов принтер
Инсталирайте приложението HP Smart на мобилно устройство (с iOS или Android) или използвайте Windows 10 или macOS 10.12 или по-нова версия, за да получите правилния софтуер за принтера. Посетете 123.hp.com от устройството, за да започнете.
Използване на принтер, който вече е конфигуриран
Ако принтерът вече е конфигуриран и свързан с мрежата, можем да Ви помогнем да започнете да го използвате. Намерете помощ на адрес support.hp.com.
printer