Съжаляваме, тази операционна система не се поддържа.

Съжаляваме, тази операционна система не се поддържа.
Инсталирайте приложението HP Smart на мобилно устройство (с iOS или Android) или използвайте Windows 10 или macOS 10.13 или по-нова версия, за да получите правилния софтуер за принтера. Посетете 123.hp.com от устройството, за да започнете.
Използване на принтер, който вече е конфигуриран
Ако принтерът вече е конфигуриран и свързан с мрежата, можем да Ви помогнем да започнете да го използвате. Намерете помощ на адрес support.hp.com.
printer scan