Искате ли да използвате принтера си?
Ако принтерът е конфигуриран и свързан с мрежата, можем да ви помогнем да започнете да го използвате!
Имате ли нужда от помощ за приключване на конфигурирането?
Към момента не поддържаме конфигуриране от тази операционна система. Има обаче и други начини, по които да ви помогнем! Можете да приключите конфигурирането със смартфона или таблета си.
За най-бързото конфигуриране
Използвайте смартфона или таблета си. Инсталирайте приложението за принтера от 123.hp.com или сканирайте QR кода.
Mobile
printer