Velkommen, vi kan hjælpe dig med at komme i gang.
Vil du bruge enheden?
Hvis enheden er installeret og forbundet til netværket, kan vi hjælpe dig med at komme i gang med at bruge den.
Har du brug for hjælp til opsætning?
På nuværende tidspunkt understøtter vi ikke installation fra denne enhed/dette operativsystem. Der er dog andre muligheder. Du kan f.eks. færdiggøre installationen fra en smartphone eller tablet-pc.
Den hurtigste opsætning
Brug en smartphone eller tablet-pc. Installer appen via 123.hp.com eller scan QR-koden.
Mobile
printer