Δυστυχώς, δεν υποστηρίζουμε αυτό το λειτουργικό σύστημα

Δυστυχώς, δεν υποστηρίζουμε αυτό το λειτουργικό σύστημα
Εγκαταστήστε την εφαρμογή HP Smart σε κινητή συσκευή (iOS ή Android) ή χρησιμοποιήστε υπολογιστή με Windows 10 ή macOS 10.13 ή νεότερη έκδοση για να κατεβάσετε το κατάλληλο λογισμικό για τον εκτυπωτή. Επισκεφτείτε το 123.hp.com από τη συσκευή για να ξεκινήσετε.
Χρήση εκτυπωτή που έχει ρυθμιστεί ήδη
Αν έχετε ήδη ρυθμίσει και συνδέσει τον εκτυπωτή στο δίκτυό σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεκινήσετε να τον χρησιμοποιείτε. Βρείτε βοήθεια στο support.hp.com.
printer scan