За възможно най-бързо конфигуриране на принтера инсталирайте HP Smart на мобилно устройство. За да започнете, сканирайте QR кода.
HP Smart е наличен и за Windows и macOS.
Имате ли нужда от допълнителна помощ с конфигурирането? Посетете сайта за поддръжка на HP