התקן את HP Smart בהתקן נייד כדי להגדיר את המדפסת בזמן הקצר ביותר. סרוק את קוד ה-QR‏ כדי להתחיל.
HP Smart זמינה גם עבור Windows ו-macOS.
זקוק לעזרה נוספת בהתקנה? בקר בתמיכה של HP‏