האם ברצונך להשתמש במדפסת?
אם המדפסת שלך מוגדרת ומחוברת לרשת, נוכל לסייע לך להתחיל להשתמש בה!
זקוק לעזרה בהשלמת ההגדרה?
לעת עתה, איננו תומכים בהגדרה דרך מערכת הפעלה זו. אנחנו יש דרכים אחרות שבהן נוכל לסייע! באפשרותך לסיים את ההגדרה באמצעות הטלפון החכם או מחשב הלוח שלך.
printer